2024. 07. 19.
időjárás

LAKÓÉPÜLET-KORSZERŰSÍTÉS

A kerületi társasházak és lakásszövetkezetek idén kétféle, vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra pályázhatnak: az egyikkel a lakóépületek energetikai korszerűsítését, a másikkal épület-felújításokat finanszíroz az önkormányzat. Az energetikai korszerűsítésre vonatkozó kiírásra 2024. május 30-án 16 óráig lehet jelentkezni. A pályázat zárt borítékban, személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), valamint postai úton nyújtható be (1276 Budapest, Pf. 1198.). A borítékon szerepelnie kell: „2024. évi Energetikai korszerűsítési pályázat”. Az épület-felújítási pályázat leadási határideje szintén május 30-án 16 óra. A borítékon „2024. évi Épület-felújítási pályázat” megjelölésnek kell szerepelnie. A támogatás összege mindkét pályázat esetében az adott energetikai korszerűsítés, vagy felújítás összköltségének maximum 50 százaléka, de legfeljebb 6 millió forint. Előbbire összesen 50, utóbbira 150 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre.

NYÍLÁSZÁRÓ-CSERE

Energetikai korszerűsítésre magánszemélyek is pályázhatnak, ennek a feltétele, hogy a kérelmező legalább egy éve lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen az I. kerületben; a korszerűsítésben érintett ingatlan tulajdonosa, vagy társtulajdonosa, haszonélvezője, a tulajdonos közeli hozzátartozója, illetve bérlője legyen. Fontos, hogy a pályázó családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem egyedül élő és egyedülálló esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tizenegyszeresét (313 500 Ft/fő); család esetében pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét (285 500 Ft/fő). Ebben az esetben nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, használati melegvíz előállítás korszerűsítésére, illetve világításkorszerűsítésre nyerhető el a támogatás; amely a projekt összköltségének 50 százalékát, de legfeljebb egymillió forint jelent (a szükséges saját forrás mértéke: a projekt összköltségének a fele).

ZÖLDHOMLOKZATOK

Szintén épületekhez kapcsolódó munkálatokat érint a zöldhomlokzatok kialakítását támogató pályázat, amely magában foglalj a kertszépítési támogatást is. Ennek a lényege, hogy az önkormányzat fele-fele arányban vállalja az adott kert megújításának, vagy a tűzfalak zöldfallá alakításának költségeit. Ezzel a lehetőséggel olyan magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, társasházak, tulajdonosi közösségek élhetnek, akik/amelyek tulajdonosai, társtulajdonosai vagy bérlői olyan, a kerület közigazgatási területén lévő ingatlannak, amelyhez udvar, kert tartozik, vagy amelyen udvar, vagy kert alakítható ki. A pályázat keretében legalább 30 ezer, legfeljebb 1,3 millió forintot igényelhetnek a pályázók. Ez a lehetőség 2024. október 15-én 24.00-ig vehető igénybe, a fent említett módokon. A borítékon itt a következőnek kell szerepelnie: „Pályázat kertszépítés és zöldhomlokzat-létesítés támogatására 2024”.

NYEREGBE!

A kerékpáros közlekedés támogatásához ötmillió forintos keretösszeg áll rendelkezésre, amelyre 23 évnél fiatalabb diákok pályázhatnak. A pályázati kiírás dátuma és augusztus 15. között vásárolt, új és használt biciklikhez igényelhető a támogatás, hagyományos kerékpárnál legfeljebb 100, elektromos kerékpárnál (kizárólag pedeleceknél – pedálos, elektromos rásegítésű kerékpár) maximum 200 ezer forintos támogatás nyerhető, legfeljebb a bicikli számlával igazolt árának feléig. A pályázatot a fentiekhez hasonló módon lehet benyújtani, a borítékra a következőt kell írni: „Kerékpáros közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás 2024”.

FŐ A BIZTONSÁG

Idén is igényelhetnek vissza nem térítendő támogatás formájában szénmonoxid érzékelő készüléket azok, akiknek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét, egyedülálló személy esetén az ötszörösét. Erre a költségvetésben rendelkezésre álló összeg erejéig van lehetőség, a pályázatot és mellékleteit egy példányban személyesen a Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., 1013 Budapest, Attila út 65.), valamint a GAMESZ Ügyfélszolgálatán (1011 Budapest, Iskola utca 16.) hivatali munkaidőben, elektronikusan (ügyfélkapun) vagy postai úton ajánlott küldeményként kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „2024. évi szénmonoxid érzékelő készülék igénylése”, továbbá a pályázó nevét és címét. A pályázatokkal kapcsolatos további részletek, jelentkezési adatlapok és egyéb letölthető dokumentumok, mellékletek a https://budavar.hu/tenders/ oldalon találhatók meg.

A pályázati kiírások megtalálhatók itt: https://budavar.hu/tenders/

bannerhely

Kapcsolódó cikkek

© minden jog fenntartva - várnegyed magazin 2024