2024. 07. 13.
időjárás

A november 9-i testületi ülésen a képviselők egyhangúlag elfogadták a szociális rendelet jobboldali módosítását, amely pénzbeli oltástámogatást és a gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatását irányozta elő. A Népjóléti Közalapítvány szerepéről most sem sikerült dűlőre jutnia a jobboldali többségnek és a polgármesternek, és az álláspontok továbbra sem közeledtek érdemben.

„Az oltási támogatás akkor éri el a célját, ha az arra jogosultak a megfelelő időben, gyorsan hozzájutnak”

– hangsúlyozta az előterjesztők nevében Fazekas Csilla önkormányzati képviselő, aki kiemelte, hogy a helyhatóság régebben az oltóanyag biztosításával támogatta a rászorulókat, de az utóbbi években a Polgármesteri Hivatal hibájából ellátási nehézségek adódtak, illetve a szülők számára nehézkes és túlzottan bürokratikus az igénylési rendszer. Emellett szerinte az I. kerület által az oltásokra költött összeg is megnőtt, mivel az egyénileg beszerzett oltóanyag drágább, mint a nagyobb tételben leadott központi beszerzések; illetve a hivatal nem szolgáltatott pontos adatokat és szabályozási kereteket egy sikeres oltásbeszerzés lebonyolításához.

„Nyáron megbeszélést tartottunk a kerületi védőnőkkel és gyermekorvosokkal, akik szerint egyszerűbbnek tűnik a pénzbeli támogatás”

– emelte ki a Fidesz-KDNP képviselője, aki bízik benne, hogy hosszútávon működőképes lesz ez a megoldás.

Ugyanakkor csalódottságának adott hangot amiatt, hogy V. Naszályi Márta továbbra sem hajlandó végrehajtani az I. kerületi idősek, diákok és családok Népjóléti Közalapítványon keresztüli támogatását:

„Korábban elhangzott polgármester asszony szájából, hogy a lakosság nem kapja meg a támogatásokat, ha nem az ő előterjesztését szavazzák meg a kormánypártiak. Eben az együttműködő szándék szikrája sem látszik, aminek az I. kerületiek látják a kárát.”

Fazekas Csilla ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jobboldali képviselők továbbra is nyitottak a kompromisszumra, ha olyan javaslatot látnak, amely a kerületiek érdekeit szolgálja. Ezért került bele a rendeletmódosítási javaslatba a gyermeküket egyedül nevelők támogatása, illetve a nyugdíjasok uszodabérlet-támogatásának kibővítése.

Egy rendelet mind fölött

V. Naszályi Márta válaszában közölte: örül annak, hogy az ő heteken át tartó győzködése folytán a kormánypárti képviselők belátták, hogy az oltóanyag beszerzés rendszere túl bonyolult, és a közvetlen támogatási forma mellett határoztak. Hasonlóan nyilatkozott az egyszülős háztartások támogatásával kapcsolatban is.

„Ugyanakkor elszomorít, hogy nem kívánják támogatni az idősek napi támogatást, a középiskolások és a kismamák BKV-bérletét”

– tette hozzá a polgármester, aki szerint, ha a testület valóban környezettudatos kerületet akar létrehozni, akkor támogatni kell azt, hogy minél többen kapcsolódhassanak be a tömegközlekedésbe.

„Sajnálom, hogy ebben nem találunk partnerségre”

– fogalmazott V. Naszályi Márta, aki szerint neki mindegy, hogy kinek az előterjesztéseiről van szó, az önkormányzatok kizárólag a szociális rendeletükben szabályozzák a területükön élők számára nyújtott támogatásokat, így ehhez ő is ragaszkodik.

Amit szabad Jupiternek…

Fazekas Csilla szerint „mondvacsinált kifogás” V. Naszályi Márta részéről, hogy a szociális rendelet kizárólagosságára hivatkozik, mivel országszerte számos példa akad arra, hogy a helyhatóságok különböző szervezeteken keresztül nyújtanak támogatásokat. Példaként a Fővárosi Önkormányzat és a VIII. kerületi Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványt említette.

Kitért arra is, hogy amikor a polgármester a covid-időszakban bevezette az úgynevezett válságkezelő alapjövedelmet, akkor

„nem volt probléma azzal, hogy a városvezetés a kötelező ellenőrzések mellőzésével osztotta a pénzt”.

Az új támogatási formákról szóló módosítást a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.

Megmerevedett álláspontok

A következő indítvány, amely a szociális rendeletet és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát módosította, már nem talált ekkora egyetértésre. V. Naszályi Márta beadványában továbbra is a szociális rendelet keretében szabályozta volna a támogatások kiosztását.

Az ehhez érkezett jobboldali módosító indítvány a Népjóléti Közalapítvány körül kialakult jogértelmezési vita végére tett volna pontot azzal, hogy egyértelművé teszi: a polgármesternek végre kell hajtania a képviselő-testület többsége által megszavazott intézkedéseket.

V. Naszályi Márta a hozzá intézett ismételt kérésre Fazekas Csilla egy korábbi ülésen elhangzott szavait idézte:

„»Amennyiben jogszabálysértő egy támogatás, úgy semmisnek minősül.« Így ilyen támogatást nem írhatok alá.”

Szerinte nem egy „jogszabálysértő határozatot kellene mindenáron keresztülverni”, hanem az általa benyújtott módosító indítvány elfogadásával lehetne tisztázni a helyzetet.

Fazekas Csilla válaszában jelezte, hogy az előterjesztéshez érkezett, jogi aggályokat tartalmazó, és a módosító indítvány tárgyalását ellehetetlenítő jegyzői jelzés, a sok hasonló kifogással együtt, csak véleménynek tekinthető, hiszen felettes joghatóság vagy bíróság egyiket sem hagyta helyben.

V. Naszályi Márta szerint azonban a Kormányhivatal mondta ki, hogy a jobboldali többség által meghozott intézkedések jogszabálysértőek, és hozzátette:

„Ha a jegyző valamire azt mondja, hogy nem jogszerű, akkor az nem jogszerű. Az, hogy önöknek nem sikerül egyetlen egy rendeletet jogszerűen előterjeszteni, mert nem egyeztetnek a hivatallal, az nem azt jelenti, hogy igazuk van.”

Fazekas Csilla válaszában hangsúlyozta: a Polgármesteri Hivatal munkatársainak épp a városvezetés szabta meg, hogy a jobboldali képviselőkkel csak a jegyzőn keresztül érintkezhessenek, illetve a megkereséseikre sem V. Naszályi Márta, sem Czukkerné dr. Pintér Erzsébet nem reagálnak.

Politikai harcra pazarolt erőforrások?

Böröcz László miniszteri biztos hozzászólásában kérte a polgármestert, hogy sorolja fel, pontosan miben marasztalta el a képviselő-testületet a Kormányhivatal, illetve feltette a következő kérdést:

„Jól értem, hogy ön azt javasolja, hogy a képviselők forduljanak bírósághoz, mert ön törvénysértő módon nem akarja aláírni a testület előterjesztéseit?”

A válságkezelő alapjövedelem osztásával kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a városvezetésnek semmi problémája nem volt azzal, hogy azt akkor az ő vezetése alatt álló Népjóléti Közalapítvány ossza ki. Szerinte most politikai okokból gáncsolják a szervezet működését.

A jegyzői jelzéseket pedig nem látja segítségnyújtásnak, mivel azokat szerinte Czukkerné dr. Pintér Erzsébet gyakorlatilag mindig a napirendek tárgyalása közben teszi meg, a polgármester pedig meg sem vizsgálja az ezekre érkezett módosító javaslatokat.

„A Polgármesteri Hivatal a feladatai elvégzése helyett politikai hadjáratot folytat a képviselő-testület többsége ellen, a polgármester pedig erre használja az önkormányzat erőforrásait. Nem csoda, hogy a hivatal jogi munkatársai egytől egyig felmondtak”

– fogalmazott Böröcz László.

V. Naszályi Márta előterjesztését hét igen és nyolc tartózkodás mellett elutasította a képviselő-testület.

Fotó: facebook.com/fazekascsilla.hu

bannerhely

Kapcsolódó cikkek

© minden jog fenntartva - várnegyed magazin 2024