2024. 07. 13.
időjárás

Május elején vált véglegessé, hogy a júniusi önkormányzati választáson három jelölt küzd meg a polgármesteri székért. Nánásiné Abonyi Gyöngyinek, Böröcz Lászlónak és V. Naszályi Mártának ugyanazokat a kérdéseket tettük fel írásban, megadva a lehetőséget, hogy a kerületet érintő öt fontos ügyben kifejtsék álláspontjukat.

Május elején vált véglegessé, hogy az önkormányzati választáson három jelölt küzd meg a polgármesteri székért. Abonyi Gyöngyinek, Böröcz Lászlónak és V. Naszályi Mártának ugyanazokat a kérdéseket tettük fel írásban, megadva a lehetőséget, hogy a kerületet érintő legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban kifejtsék álláspontjukat. A kérdéseket itt csak egyszer tüntetjük fel, az alábbiakban a jelöltek válaszait olvashatják. 

  1. Öt év alatt több ezerrel csökkent a kerület lakossága, ennek eredménye az is, hogy csökkenteni kellett az egyéni választókerületek számát. Feltesszük, a népességcsökkenés nem csupán a természetes fogyás eredménye. Ennek tükrében hogy látja Ön a kerület vonzerejének alakulását az utóbbi öt évben, és mit tenne Ön azért, hogy a kerületben élők számát illető kedvezőtlen trend megforduljon? 
  2. Budavár rekonstrukciós programja évtizedekre meghatározza a kerület, szűkebben a Budai Vár funkcióját, midennapi életét. A kormányzati elképzelés jól latható az új intézmények ide költöztetésében, de mi az Ön elképzelése az itt lakók és a (részben jövőben) itt dolgozók közötti békés egymás mellett élés biztosítása érdekében?
  3. További, sok helyit érintő és folyamatosan érdeklő ügy az idegenforgalom, a kerületbe irányuló turizmus és turistabuszok mindmáig megoldatlan kérdése. Milyen hosszú távú, fenntartható, mindkét fél számára működtethető megoldást javasol a kérdésben? 4.
  4. Az I. kerület Budapest belső kerületei közül a legzöldebb, legnagyobb összefüggő zöldterületekkel. Mégis rengetegen elégedetlenek a parkok rendben tartásával kapcsolatban. Mit kínál Ön a kikapcsolódás, a rekreáció helyszíneinek fejlesztése területén?
  5. Az utóbbi években a kerület több alkalommal is szerepelt a hírekben a vári lakások elidegenítési folyamatának több éves elhúzódása, az ügy bonyolultsága miatt. Mi az Ön ajánlata a több száz itt élő problémájának gyors megoldása érdekében?

Nánásiné Abonyi Gyöngyi

1. A kerület adottságait tekintve szerencsés. Az ideköltözést inkább az ingatlanárak fogják vissza. Sokan csak bérlést engedhetnek meg maguknak és tapasztalatom, hogy a többségük nincs ide bejelentve. Magas a kerületben az airbnb-k száma és ennek csökkenése a jövőben sem várható, hiszen a turizmus kiemelten jelen van. Első körben a fiatalokból álló bérlő réteget szólítanánk meg, hogy érdemes a kerületbe bejelentkezniük. Ezt a legkönnyebben úgy érhetjük el, hogy kedvezményeket biztosítunk, hogy érezzék, nem csak átutazók a kerületben. Például a kerületieknek ingyenessé tenném a köztéri WC-használatot. Ez egy profán dolog, de a fővárosi WC-k helyzetét tekintve hasznos. A kerület érdeke az, hogy az itt bérlő és dolgozó fiatalokat hivatalosan és hosszú távon itt tartsuk.

2. Én nem várnék a rekonstrukció végéig, már az építkezések ideje alatt is van mit tenni. Beszélnünk kell arról, hogy ezek az építkezések mennyire foglalhatják el a közterületeket, mennyire szabályos a hulladékszállítás, a szálló porkezelés, stb. Azt látom, hogy a kiemelt beruházás védőernyője alatt, a kivitelezők szemérmetlenül túlterjeszkednek. Első körben egy sétára hívnám a kormányzat, a Várkapitányság és az építkezések képviselőit. A cél, hogy a politikai lövészárkok helyett kezdjünk el a valóságról beszélni. Szeretném az építkezések túlterjeszkedését visszavágni. Megszüntetném a vári építkezéseken dolgozók parkolását a Vár területén, eleve jelentősen korlátoznám az ide behajtó járművek számát. A Vár már most „Megtelt”!

3. A kerület önmagában nem tudja megoldani ezt a kérdést a főváros nélkül. Turistabusz-parkolókat nem az első kerületben, hanem a fővárosi külső kerületekben kell kialakítani és alternatív megoldási lehetőségeket kínálni, illetve a tömegközlekedésre átterelni a látogatókat. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a turizmus jelentős bevételi forrás, de jelenleg ebből sokkal kevesebbet profitál a kerület, mint lehetne. Úgy vélem, minden szegmensnek kell kínálnia a kerületnek megoldást az idejutásra, de aki ragaszkodik a kényelmi funkciókhoz, az a jövőben ezt a mostaninál jelentősen magasabb összeg kifizetése mellett tehesse meg. Ezen felül a jelenleginél szigorúbb ellenőrzésre van szükség

4. Először is több fényt! A parkok éjszakai kivilágítását fejleszteni kell. Ez rendszeres lakossági panasz, kezdjük ezzel. Az pedig, hogy a jövőben a kukák ürítve legyenek, ne legyenek gazosak a parkok, az a minimum, amit az önkormányzat vezetésének tudnia kell. A „Kék város” programomban jelentős szerepet szánok a zöldterületek növelésének. A zöld buszmegállóktól kezdve a Mészáros utcai rozsdaövezet parkosításáig. Felemás érzésünk van a felújítások kapcsán. Padot felújítani az MKKP is tud, méghozzá jóval kisebb összegből, mint ezekben az esetekben sikerült. A parkoknak egy része ráadásul más tulajdonban van. A Batthyány tér a legjobb példa, hogy bár volt felújítás, a tér másik fele olyan szinten elhanyagolt, hogy továbbra sem túl jó ott tartózkodni. A testületi üléseken már korábban felvetődött, hogy a parkok kerüljenek az önkormányzat tulajdonába, ez hasznos lehet, mert megkönnyíti a tervezést, kivitelezést.

5. Örülnék, ha lenne erre gyors megoldás, de nincs. Megértem, hogy az itt lakók meg szeretnék vásárolni az ingatlanjaikat, viszont sajnálom, hogy a jelenlegi lakóközösség ennek következtében valószínűleg örökre elvész. Önkormányzati szinten segítenünk kell a lakókat, hogy fel tudják mérni, hogy a megvásárlás vagy a további bérlés milyen következményekkel jár. Azt szeretném, hogy az önkormányzat ezekben az ügyekben személyre szabott tanácsokkal segítse az itt lakókat. Azt, hogy miért húzódik ennyire el a lakások felmérése, arra megfelelő indokot tulajdonképpen nem találtunk. Az a vállalkozó, aki korábban a feladattal meg volt bízva, alkalmas lett volna annak elvégzésére, erről a kerületi MKKP facebook-oldalon egy hosszabb írásban is kitértünk. Összegezve, pártpolitikai csaták helyett igazi segítséget és cselekvést szeretnénk, mert nekünk az első az első!

Böröcz László

1. Budapest lélekszáma folyamatosan csökken, tudatos városépítéssel azonban ez a folyamat megfordítható. Ebben az I. kerület lehet a minta. A baloldali városvezetésből a vízió és a valódi akarat is hiányzik a probléma megoldására. Ígérték ugyan, de sehogy sem szabályozták az Airbnb-jelenséget, ami számos lakónak keseríti meg az életét. A Budavári Lakásügynökség 2021-es indulásakor több száz megfizethető bérlakást ígértek. Az eredmény? Három év alatt 150 millió forint értelmetlen elköltése és 10 kerületi lakás bérbeadása (valamint két II. kerületi lakásé, ami különösen nehezen értelmezhető). Egyértelmű kudarc. Polgármester asszony folyamatosan akadályozza az idősek, fiatalok és családok életét segítő támogatások (például egy nappali gyermekmegőrző) megvalósítását. Így is megtesszük, amit tudunk, például a Győző utcában a testület döntése alapján szolgálati lakásokat építünk, ami sok jó szakembert tarthat meg és vonzhat kerületünk oktatási, szociális és közintézményeibe.

2. A Budai Vár a magyar államiság szimbolikus központja, amelyért kiemelt felelősséggel tartozunk. A Nemzeti Hauszmann Programmal megkezdődött a városrész méltó újjászületése, de a sok építkezés ugyancsak próbára teszi az itt élők türelmét. Azon vagyunk, hogy minél kevesebb kellemetlenséget kelljen elszenvedniük a várbeli polgároknak, és az építkezések befejeztével még szebb és otthonosabb legyen a lakhelyük. A Várba a már építés alatt álló intézményeken túl nem érkeznek újabbak, kormányzati építkezés csak a palota területén várható. Többen fognak itt dolgozni, de korábban az MTA vagy a Magyarság Háza elköltözésével csökkent a munkavállalók létszáma. A nem itt élő autósok behajtását erősen korlátozzuk, és külső mélygarázsokba tereljük őket. A közösségi közlekedést jelentősen fejlesztjük, már csak azért is, mert kitiltjuk a nagy turistabuszokat. Az elmúlt években a polgármester nagypolitikai céljainak rendelt alá mindent, ahelyett, hogy a fővárossal és a kormánnyal egyaránt együttműködött volna Budavár képviseletében. Ezzel komoly forrásoktól esett el a kerület.

3. Rengeteg turista látogat el hozzánk, amiből a kerületnek jelenleg inkább csak a problémák jutnak, míg a haszon másoknál csapódik le. A következő években jelentősen növeljük az önkormányzat saját idegenforgalmi bevételeit. V. Naszályi Márta és a baloldal Budapest legnagyobb turistabusz terminálját akarták megépíteni a Mészáros utcában. Szerintünk a nagy turistabuszoknak nincs helyük Buda szívében. Polgármester asszony már két éve egy „turistabusz-irányítási” rendszert akart bevezetni, amivel továbbra is napi több száz nagy turistabuszt engedett volna a kerületbe. Pár hónappal később kiderült, hogy az általa állítólag már tesztelt rendszer nem is létezik, csak a koncepciója. A buszkáosz megszüntetése érdekében a képviselő-testület jobboldali többsége engedélyhez kötötte a turistabuszok behajtását. Az engedély nélkül behajtó buszok büntetését azonban a polgármester folyamatosan gátolja, 2023-ban volt olyan hónap, amikor 240 millió forint esett ki emiatt. Mi nem a buszlobbi érdekeit képviseljük a polgárokkal szemben, hanem az I. kerületi lakók érdekeit a buszlobbival szemben.

4. Zöldterületeinknek nincs gazdája. Nem egy helyen csupa gaz és szemét minden. Ez nem maradhat így. Június 9. után megkezdjük az utak, lépcsők zöldítését és a parkok intenzív karbantartását, a fák gallyazását és a gyakoribb kaszálási munkákat. Biztosítjuk a kulturált szabadidős feltöltődési lehetőségeket, kültéri sportolást, pihenést. Kerületünknek minden adottsága megvan ahhoz, hogy Budapest legjobb helye legyen. Minőségi, gyalogosbarát közterület-felújítási programot indítunk. Dézsás fák és aszfaltfestés helyett élő fasorokat, minőségi burkolatokat és utcabútorokat érdemel a kerület. A teljes megújulás érdekében épített örökségünk felújítására is nagy hangsúlyt fordítunk. Évtizedes lemaradást kell behoznunk.

5. 2019-ben V. Naszályi Márta előbb az itt élőket riogatta, majd megígérte nekik, hogy megvehetik a bérlakásokat. Megválasztása után aztán kijelentette, hogy esze ágában sincs eladni az ingatlanokat. Az igazán döbbenetes az volt, hogy a kerületben élőket próbálta egymásnak ugrasztani, amikor azt kommunikálta, hogy a kerület többi lakója tartja el a vári bérlakásokban élőket. A lakástörvényt sem kellett volna módosítani, ha V. Naszályi Márta betartja korábbi ígéretét. Azóta is minden lehetőséget megragad, hogy késleltesse a végrehajtást: rossz közbeszerzéseket ír ki, figyelmen kívül hagyja a bérlői igényeket a társasházzá alakítás során. Június 9. után ezen is változtatunk, gyors és korrekt ügyintézésben lesz részük a bérlakásokban élőknek, és rendezzük az elmaradásokat. Ugyanez az ajánlatunk minden kerületi polgár számára: aki az önkormányzat intézményeiben és hivatalában dolgozik, annak meg kell értenie, hogy az itt élőkért dolgozunk, a mindennapi életüket akarjuk otthonosabbá, jobbá tenni.

V. Naszályi Márta

1. A lakosságszám csökkenés több évtizedes folyamat, amelyet amellett, hogy mélyponton van a születések száma, felgyorsított a CSOK elhibázott rendszere is. Látható, hogy ez a folyamat nem pusztán az I. kerületet érinti. A folyamat visszafordítása érdekében folytatni kívánom az elmúlt években megkezdett legfontosabb intézkedéseket: tovább növeljük a lakásfelújítási és lakhatási támogatásokat, növeljük a bölcsődei férőhelyek számát és a kisgyermeket nevelő családok számára nyújtott szolgáltatásokat, megfizethető önkormányzati bérlakásokat építünk és a Budavári Lakásügynökséggel az üresen álló magánlakásokat is felújítjuk és elérhetővé tesszük az itt dolgozó közalkalmazottak számára.

2. A vári kormányzati negyed az itt élők megkérdezése nélkül épül és – mint azt a kínai elnök látogatása is jól mutatja – nem szolgálja az I. kerületben élők érdekeit. Nem készült közlekedési hatástanulmány és a mai napig nem kaptunk rá választ, hogyan kívánják az itt lakók, az itt dolgozók és a turisták közlekedését megoldani. Elkötelezett vagyok abban, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek az itt élők és itt dolgozók szempontjait harmóniába hozzák, de ebben a kérdésben az itt élők érdekeit kell mindenekelőtt figyelembe vennünk. Elkezdtük a Várban élők számára is kiterjeszteni a kizárólagos lakossági parkolóhelyek rendszerét, kezdeményeztem a fővárosi parkolási rendelet módosítását annak érdekében, hogy a védett vári övezetbe érkező autóforgalmat csökkentsük.

3. 21 év fideszes vezetése semmilyen lépést nem tett a turistabuszok kezelése érdekében. Mi viszont összehívtuk a Fővárosi Turistabusz Kerekasztalt, amely szakmai programot dolgozott ki. Célunk, hogy hosszútávon a kerületbe érkező turizmus fenntartható legyen. A nagybuszos turizmus ugyanis nem fenntartható. A mi kezdeményezésünk egy olyan turistabusz-irányítási rendszer, amely Nyugat-Európában már bevált, és amelynek segítségével már az első lépésben radikálisan csökken a kerületbe érkező buszok száma. 2022-ben az új fideszes többség leállította ezeket a fejlesztéseket, az előkészített új rendszer bevezetését megakadályozta. Most össze-vissza, engedély nélkül jönnek a buszok, amelyek szabálysértési, majd bírósági eljárásba kerülnek, ami rengeteg munkát jelent 0 bevétellel és forgalmi akadályokat okoz. A bíróság felülvizsgálatra küldte a fideszes többség által készített rendeletet. A turistabusz kerekasztal által a Főváros, az MTÜ és a Várkapitányság bevonásával létrehozott rendszer viszont valódi megoldást jelent, fokozatosan eltűnnek a nagy turistabuszok és fenntartható turizmus váltja fel a jelenlegi káoszt.

4. Az elmúlt években aktív párbeszédben álltunk a kerületiekkel, ezért tudjuk, hogy többségük elégedett a zöldfejlesztésekkel, hiszen jelentősen javult a közparkok állapota. 2019/20-ban az előző kerületi és fővárosi városvezetés szakmaiatlan és faellenes parkfelújítási koncepciója helyett mi azonnal léptünk és a tabáni lakók igényei szerint kialakított tervek alapján újítottuk meg kerületünk legnagyobb közparkját. Elkezdtük a Vérmező megújítását is: a tavaly lezajlott első ütem végén közösségi tervezési folyamat keretében készítettük el a parkfelújítás második ütemének tervét, a munkálatok még idén befejeződnek. Nem csak kutyafuttatókat újítottunk fel, de létrehoztuk a kerület első közösségi kertjét is. Azt is óriási sikernek tartom, hogy minden játszótéren ingyenes mosdó várja a kerületieket. A következő öt évben újraindítjuk a faltól-falig takarítási programunkat, uniós támogatás felhasználásával megvalósítjuk a Fő utca forgalomcsillapítását és fásítását. Új közösségi kerteket alakítunk ki és rekreációs övezetet hozunk létre a Mészáros utcai MÁV területen. Befejezzük a Vérmező megújítását és rendbe hozzuk a Filozófusok kertjét.

5. Sajnos a jogalkotók, élükön a miniszteri biztos úrral, nem voltak tisztában a helyi ingatlan- és nyilvántartási viszonyokkal, amikor a jogszabályt harmadik próbálkozásra, a Fidesz számára elfogadható állapotba hozták. A lakások jelentős része nem társasház, a társasházzá alakításhoz tisztázni kell a pontos tulajdonviszonyokat, tervrajzokat kell készíteni, és bár ezekre a munkákra már több céggel szerződtünk, a munka komplexitása miatt végül egyik cég sem képes tartani a vállalt határidőt. Az eredményes társasházalapításra, az ahhoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére a vállalkozónak be kell jutnia az épületben található valamennyi lakásba, helyiségbe. Érthető, ha a lakók lassúnak tartják az eljárást, mivel a törvény irreálisan rövid határidőt jelöl meg 110 lakóház felmérésére és társasházzá alakítására. A társasházak megalakítása ezzel együtt folyamatosan halad, a kapcsolódó ingatlan értékbecslések és vételi eljárások is megindultak, de továbbra is a felméréssel és tervdokumentáció készítéssel megbízott cégek jelentik a szűk keresztmetszetet.

(A cikk megjelent a Várnegyed 2024/7. számában)

 

bannerhely
© minden jog fenntartva - várnegyed magazin 2024