2024. 07. 12.
időjárás

2024. január 31-én befejezte a munkáját a Ruszwurm Kft. és a Budavári Önkormányzat közötti viszonyt, illetve pereket vizsgáló bizottság, amely a következő rendes ülésen terjeszti a jelentését a képviselő-testület elé. A bizottság elnöke szerint a vizsgálat eredménye több bűncselekmény gyanúját is felveti, ezért kérik a képviselő-testület felhatalmazását ahhoz, hogy a jelentésüket továbbíthassák a nyomozóhatósághoz és a Kormányhivatalhoz.

Gulyás Gergely Kristóf a bizottság utolsó ülésén röviden összefoglalta a 15 oldalas dokumentum tartalmát. E szerint az önkormányzat és a Ruszwurm Kft. között három bérleti szerződés jött létre:

  • a 1011 Budapest, Dísz tér 16. szám alatti üzlethelyiségre (Korona cukrászda) és
  • a 1011 Budapest, Szentháromság utca 7. szám alatti üzlethelyiségre (Ruszwurm cukrászda) vonatkozó, határozatlan idejű; illetve
  • az utóbbi ingatlanban található pincére vonatkozó, határozott idejű megállapodások.

Az üzlethelyiségek bérleti szerződését az önkormányzat 2015. május 22-én, egyéves felmondási idővel, egyoldalúan felbontotta. A pincehelyiségre vonatkozó szerződést 2017. október 31-én, annak lejárta után nem hosszabbították meg. A cég ezt követően az ingatlanokat nem szolgáltatta vissza az önkormányzatnak, illetve azok után sem bérleti, sem használati díjat nem fizetett. Ennek következtében a helyhatóság 2019. január 21-én polgári peres eljárásokat indított a Ruszwurm Kft. ellen.

Szamos Miklós, a Kft. vezetője szerint V. Naszályi Márta – akkor még polgármester-jelöltként – 2019-ben, az önkormányzati választásokat megelőzően tárgyalt vele. A polgármester, a sajtóban megjelent állítások szerint, ekkor azt az ajánlatot tette Szamosnak, hogy kampánytámogatásért cserébe, a megválasztása esetén elsimítja a jogvitát.

„A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit megvizsgálva az is megállapítható, hogy V. Naszályi Márta már korábban, 2016. április 28-a előtt egyeztetéseket folytatott Szamos Miklóssal a Ruszwurm Kft. érdekeltségébe tartozó üzlethelyiségek érdekében”

– fogalmazott Gulyás, hozzátéve, hogy az önkormányzat – már az új polgármester vezetése alatt – 2020. január 23-a és szeptember 20-a között szüneteltette a pereket. Ezt a lépést a városvezetés kezdeményezte. A bizottság szerint a lépésnek nem volt megalapozott oka, és felveti az önkormányzati vagyonnal való szabálytalan gazdálkodás lehetőségét és a nemzeti vagyon védelmének megsértését.

Gulyás Gergely Kristóf
Gulyás Gergely Kristóf

Az önkormányzat ügyvédje, dr. Jancsár György szerint a felek a szünet idején kétszer találkoztak, ebből legalább egy alkalommal a városvezetés kezdeményezésére. Ezeken a találkozásokon a polgármester és a cégvezető is részt vettek. A szüneteltetés alatt a Ruszwurm Kft. részről nem érkezett érdemi egyezségi ajánlat, ugyanakkor V. Naszályi Márta – a covid-járvány alatt érvényben lévő jogköreit gyakorolva – 2020. február 21-én és június 4-én is teraszhasználati engedélyt adott a vállalkozás számára.

A bizottság szerint a Budavári Önkormányzat 2014. április 14-e és 2020. október 8-a között hatályban lévő, 5/2018-as rendelete alapján a közterület-használatot nem lett volna szabad engedélyezni egy olyan cég számára, amelynek tartozása van az önkormányzat felé.

„Így a polgármesteri döntések jogszabálysértők voltak”

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. Hozzátette: a polgármester ezt követően olyan módosítást terjesztett a testület elé, amely eltörölte a teraszhasználat megtagadásának addigi kritériumait a rendeletből.

2020 szeptemberében és novemberében, olyan kúriai döntések születtek, amelyek alátámasztották, hogy az önkormányzat korábbi vezetése által megindított perekben a helyhatóságnak volt igaza, illetve a V. Naszályi Márta által kezdeményezett szüneteltetés sértette az I. kerület érdekeit.

A képviselő-testület 2022. november 22-én hatalmazta fel a polgármester a végrehajtási eljárások megindítására, az ingatlanok kiürítésére, az eredeti állapotok helyreállítására és a használati díjak megfizettetésére. Az önkormányzat csak hat hónap múlva, 2023. április 25-én szólította fel a két cukrászdát, hogy hagyjanak fel az üzleti tevékenységükkel, zárják be az üzlethelyiségeket és fizessék meg a tartozásukat. Ám érdemi intézkedés 2024. január 31-éig nem történt.

Gulyás szerint az üggyel kapcsolatban több bűncselekmény,

  • hivatali visszaélés,
  • hűtlen kezelés,
  • hivatali vesztegetés, illetve
  • hivatali vesztegetés elfogadása gyanúja merülhet fel.

Kiemelte: mivel a bizottságnak nincs hatásköre eljárni az ügyben, így a következő rendes ülésen, február 28-án a képviselő-testület felhatalmazását kérik ahhoz, hogy a jelentést – amely a nyilvánosság számára is elérhető lesz – megküldhessék a nyomozóhatóságnak és a Kormányhivatalnak.

bannerhely
© minden jog fenntartva - várnegyed magazin 2024